Skip to main content

Jan Hein de Jong | Je Helpt Jezelf:  ✓ Kindercoaching ✓ Jongerencoaching ✓ Ouderbegeleiding

Werkwijze

Uw zoon of dochter gaat samen met mij uitvinden wat er niet goed gaat en hoe hij of zij het wél wil. Dan vinden we uit wat er (al) wel goed gaat en hoe dan? Wat kan je kind inzetten om zijn "probleem / klacht" om te zetten in iets beters?

In alles wat een mens doet of nalaat zit informatie. Iedereen heeft een goede reden om zich gedragen zoals hij doet. Maar snappen wij als volwassenen die reden ook?
Via diverse spelvormen, activiteiten, therapeutische verhalen, ontspanningsoefeningen en visualisaties komt iemand erachter hoe het óók kan. Het zijn niet alleen maar praatuurtjes. Nee, we gaan echt aan het werk. Ik ben een soort toneelknecht en ik regel de ideale omstandigheden zodat het kind een podium krijgt om te laten zien waar de behoefte ligt.

De intake

Een intakegesprek is belangrijk om goed de achtergrond van het kind in beeld te krijgen. En het is een mooie gelegenheid om te zien dat u en uw kind op een vertrouwde en veilige plek terechtkomen. Ik werk met een vragenlijst die u vooraf thuis invult en opstuurt. Het intakegesprek vindt plaats mét de ouders en zónder het kind.
De ouders leggen de redenen uit voor de aanmelding en vertellen over ervaringen met hun kind en over welke verandering zij voor hun kind willen. Indien mogelijk betrek ik beide ouders actief bij de intakeprocedure. U bent tenslotte beiden expert over uw kind.

Bij 18+ is betrokkenheid van de ouders niet per se nodig. De intake zal met de jongere zelf gebeuren.

De sessies

Ieder mens is uniek en heeft dus ook een eigen aanpak en benadering nodig. De school van uw kind kan ook betrokken worden bij het proces. Uiteraard alleen met uw toestemming. Een observatie op school of een gesprek met de leerkracht of Intern Begeleider is mogelijk.

Oudergesprekken

Na iedere 5 sessies is er een (tussentijds) oudergesprek. Dan wordt gesproken over de ervaringen, de veranderingen en over het verdere verloop van de therapie. Er is dan ook gelegenheid voor adviezen en begeleiding van de ouders in het omgaan met de veranderingen van hun kind.

Als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg...kortom: welke verandering kun je als ouders inzetten om je kind te helpen. Ik adviseer hierin.